24 Rental Network Oy

Ympäristökäytäntömme

Suomen suurimpana yhteiskäyttöautopalveluna meillä on vastuu toimia toimialamme eettisenä johtajana.

Perheyrityksemme johto ja henkilökunta välittää aidosti maailmasta ympärillämme. Ympäristökäytäntömme-sivulla kerromme, mitä teemme ympäristön eteen. Pyrimme yrityksenä toimimaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla vihreyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistävänä tahona, ja tähän tavoitteeseen on sitoutunut koko yrityksemme johto ja henkilökunta.

Pyrkimyksenämme on minimoida yrityksemme kulutus joka vuosi. Seuraavan vuoden tavoitteenamme on nollata kaikesta toiminnastamme syntyvä hiilijalanjälki kokonaan. Kun pääsemme tavoitteeseemme, voimme totuudenmukaisesti sanoa olevamme ekologisin kotimainen toimija toimialueellamme – todennäköisesti olemme sitä jo nyt. Myös asiakkaamme voivat halutessaan nollata omasta vuokrauksestaan syntyvän hiilijalanjäljen. Näin voimme kaikki yhdessä toimia parhaalla mahdollisella tavalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

24Leasing henkilöautoleasing on kätevä
24 Rental Network Oy on hiilineutraali yritys

Pyrimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme toimimaan ekologisesti ja kestävästi:

  • Vähennämme kaikin mahdollisin tavoin toiminnastamme syntyviä päästöjä maahan, veteen ja ilmaan.
  • Vähennämme veden ja energian käyttöä jokapäiväisessä toiminnassamme.
  • Minimoimme toiminnastamme syntyvän jätteen ja kierrätämme kestävästi kaiken toiminnastamme syntyvän materiaalin.
  • Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista tavoitteidemme toteuttamiseen.
  • Hyödynnämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja kestäviä materiaaleja koko verkostossamme.
  • Edistämme ympäristöystävällistä ostokäyttäytymistä palvelussamme.
  • Olemme mukana luonnon monimuotoisuutta kasvattavissa kotimaisissa ohjelmissa.
  • Olemme läpinäkyviä yrityksemme hiilijalanjäljen laskennassa ja nollaamme yrityksemme toiminnasta syntyvän hiilijalanjäljen vuosittain.
  • Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia Suomen ja EU:n säännöksiä ja määräyksiä.
  • Kaikkien edellä mainittujen ohjelmien myötä voimme ylpeydellä sanoa, että yrityksemme hiilijalanjälki nollataan tulevaisuudessa kokonaan.